meziplanetární čeština

Překlad meziplanetární portugalsky

Jak se portugalsky řekne meziplanetární?

meziplanetární čeština » portugalština

interplanetário

Příklady meziplanetární portugalsky v příkladech

Jak přeložit meziplanetární do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jde o první meziplanetární výpravu lidstva.
A primeira viagem interplanetária do Homem.
Loď třídy DY-1 00 byla pouze pro meziplanetární lety.
A nave de classe DY-1 00 destinava-se só a viagens interplanetárias.
O nějaké větší katastrofě bychom věděli předem a v případě meziplanetární války, by tam byla značná zbytková radiace.
Teríamos conhecimento com antecedência de qualquer grande catástrofe no Sistema. E no caso de uma guerra interplanetária, haveria consideráveis resíduos radioactivos.
Je to starý meziplanetární kód.
É um velho código interplanetário.
Zeoni mají určité meziplanetární schopnosti.
Têm uma capacidade interplanetária incipiente.
Meziplanetární válka nenastane.
Não está para haver uma guerra interplanetária.
Připravuji se k transportu na Enterprise. Skončila dramianská ceremonie vyznamenávající doktora Leonarda McCoye za jeho mimořádné úspěchy na poli meziplanetární medicíny.
Preparamo-nos para voltar a Enterprise. depois das cerimônias dramianas em homenagem ao Dr. Leonard McCoy. pelas importantes conquistas no campo da medicina interestelar.
Na meziplanetární lety je to malé.
É pequena para viagens interplanetárias.
Zdá se, že je to zásluhou neobvyklých interferencí, které blokují meziplanetární komunikaci.
Que decorrem neste momento na estrela de Kobol. ainda não chegaram como desejávamos. Parece que é devido a uma invulgar interferência eléctrica que está a bloquear.
Raná historie našeho vesmíru byla krvavou mozaikou meziplanetární války.
A história do universo foi um mosaico sangrento de guerra interplanetária.
Ale byla jsi tak sexy, když jsi byla promočená od deště... a já jsem měl úplně šílené nutkání tě vyhodit až na měsíc a spáchat s tebou meziplanetární perverzní styk.
Mas estavas tão sensual. Estavas toda encharcada da chuva e eu senti uma vontade louca de te deitar na superfície lunar e de cometer alguma perversão interestelar contigo.
Ozvu se ti za několik dní, z meziplanetární stanice, před návratem na Zem.
Dou notícias depois, na estação, antes de partirmos para a Terra.
Naše první meziplanetární Hvězdné dítě.
É a nossa primeira criança interplanetária.
Byl natolik vyděšený zprávami. o meziplanetární invazi, že utekl. a nechal tetu Bea napospas zeleným slizounům. čekal že přistanou každou chvíli.
Ele estava tão assustado com o que ouvira. sobre a invasão dos marcianos, que decidiu fugir. deixando a tia Bea para lutar contra os monstros verdes.. que ele achava que cairiam do céu a qualquer momento.

Možná hledáte...