mf | md | fd | mód

mfd čeština

Příklady mfd portugalsky v příkladech

Jak přeložit mfd do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Zapojit MFD pohon.
Acionar MFD.