-ся -сь ruština

se

Překlad -ся -сь překlad

Jak z ruštiny přeložit -ся -сь?

-ся -сь ruština » čeština

se
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

ся | сь