ab | ba | Aa | aby

ABA čeština

Překlad ABA rusky

Jak se rusky řekne ABA?

ABA čeština » ruština

абсцизовая кислота

Aba čeština » ruština

Аба
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ABA rusky v příkladech

Jak přeložit ABA do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Hledám Aba Simpsona.
Я ищу Эйба Симпсона.
Jo, od doby Aba Lincolna.
Так и есть. С тех пор, как научился дышать.
Misch-Misch, Khartoum, Ali, Fahan a Aba.
Миш-Миш, Картум, Али, Фахани и Аба.
A pak. Jsme vylezli na sochu Lincolna a trochu jsme starýho Aba zkrášlili rtěnkou?
И тогда мы, мы залезли на статую Линкольна и накрасили Старому Эйбу губы красным маркером.
Digitálně stopuješ transakci zpátky, dokud nezjistíš, kde se kód ABA čísla příjemce překrývá s kódem ABA čísla vkladatele.
Проследи цифровой след сделки, пока не найдешь код принимающего банка не совпадет с кодом банка вкладчика.
Digitálně stopuješ transakci zpátky, dokud nezjistíš, kde se kód ABA čísla příjemce překrývá s kódem ABA čísla vkladatele.
Проследи цифровой след сделки, пока не найдешь код принимающего банка не совпадет с кодом банка вкладчика.
Mám trochu potíže s přístupem kód skupina souborů bez ABA partnerem na úrovni vyhnout.
У меня проблемы с доступом. К групповым файлам без прав администратора.
Zabil jste Bobbyho a Aba.
Вы убили Бобби и Эйба.
Nejvíce jsem se strachoval o svého řidiče, Aba Doderera.
Большевсегоябоялсяза своегошофёраАбаДодерера.
Chceš, aby Aba zabili?
Хочешь, чтобы Эйба убили?
A přikláníš se spíše k ABA nebo Greenspan?
Ты больше в ПАП (Прикладной анализ поведения) или Гринспен?
Reeceová si myslí, že jsme do toho skladiště šli společně, a Aba jsme z hlášení vypustili úplně.
Рис думает, что мы пошли на склад вместе, а Эйба из рапорта исключили. Спасибо.
Ne, myslím si, že jste si hrál na škatulata s ABA, nevyšlo vám to, a teď potřebujete velkého klienta a zatracenou výhru, nebo zhruba za 10minut skončíte na dlažbě.
Нет, вы играли с ассоциацией адвокатов, проиграли, и теперь вам нужен крупный клиент и победа, чтобы не оказаться на улице в ближайшие 10 минут.
Slyšela jsem o vašem projevu na konferenci ABA před pár lety.
Я слышала ваше выступление на конференции АБА пару лет назад.