s | o | vs | us

Os čeština

Překlad Os rusky

Jak se rusky řekne Os?

Os čeština » ruština

осмий
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Os rusky v příkladech

Jak přeložit Os do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Zapni kontrolu polohy všech os.
Переключи передаточные контроллеры, наоборот.
Ale díky gravitaci Měsíce teď rotuje kolem všech os.
Но теперь посмотрите. Её притяжение всё изменило. Она кувыркается по всем трём осям.
Blázne, volala jsem vám do SS Os. a napoprvé, nějáká slečna nevěděla kdo vůbec jste.
Послушай, идиот, я звонила в Смит энд Стивенс Секьюрити. И во-первых молодая леди сказала, что она о вас даже не слышала.
Dostal jste informace os svém cíli?
Вас уже проинформировали о цели?
Ale mnoho učástníků hnutí chápou celý volební cirkus jako rozrušení os skutečné práce budování alternativní ekonomiky.
Но многие участники движения видят, что весь этот предвыборный цирк - обман отвлечение от реальной работы по созданию альтернативной экономики.
Os.dej taky Oscarovi.
Оставь Оскару.
Os, Joyce, děkuju za uspořádání této překrásné večeře.
Спасибо за отличный прием.
OS 12 je nejbezpečnější operační systém na světě.
ОС-12 - самая надёжная операционная система в истории.
Jsem nervózní z hodiny OS. Objednejme si a budeme.
Вообще-то мне тоже надо идти на занятия по операционным системам. но мы можем что-нибудь заказать.
Stuart Singer, chodíme spolu na OS laborky.
Да? Я Стюарт. Мы с тобой на одном потоке.
Kolik os souměrnosti tvoří čtverec?
Из скольких осей симметрии состоит квадрат?
Má tedy kruh nekonečně mnoho os souměrnosti?
Выходит, что у круга бесчисленное множество осей симметрии?
To a taky skutečnost, že na pokoj 644 bylo objednáno šest konzerv Spaghetti Os z recepce.
Это, и ещё то, что некто в номере 6-4-4 уже заказал 6 банок спагетти у консьержа.
Chtěl ten disk, os mu s ním vyhrožoval, jak na něm vyhrožuje jí, ten kterej neexistuje.
Он хотел диск, которым ты ему угрожал. тот диск, на котором он угрожает ей, тот диск, которого не существует.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Os samého začátku prohlasoval, že útoky na New York byly přímo namířeny proti jeho zemi.
С самого начала он заявил, что нанесенные по Нью-Йорку удары были непосредственно направлены и против его страны.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »