QR-код ruština

Význam QR-код význam

Co v ruštině znamená QR-код?

QR-код

двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого её распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне Убедитесь, что покупаете оригинальный картридж HP ― на нём должны быть: защитная голографическая наклейка HP и проверочный QR-код ― для проверки подлинности достаточно отсканировать код смартфоном.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady QR-код příklady

Jak se v ruštině používá QR-код?

Citáty z filmových titulků

Объявляй код.
Vyhlaste kód.
Синий код, крыло 203.
Modrý kód, trakt 203.
Что это, какой-то код?
Co je to? Nějaký kód?
Ты понимаешь этот код?
Rozumíte tomu kódu?
Кэйп Код.
Na mysu Cod.
Кэйп Код?
Mys Cod?
Лейтенанта Мораласа. Барнстэбль, полицейский участок, Кэйп Код.
Chtěla bych poručíka Moralase na Barnstableském policejním oddělení, mys Cod.
Код 6.
Jedenáctá a Clarkova.
Интересно, кто такой Код Молик?
Kdo mohl tomu Molikovi dát knockout?
Или скорее, код ещё недоступен.
Nebo jinak, kód je stále neznámý.
Конечно мы должны отправить код отзыва немедленно.
Útok musíme okamžitě odvolat!
Генерал Риппер, являясь офицером военно- воздушных сил США я считаю своим долгом в сложившихся обстоятельствах отправить код отзыва под мою ответственность и вернуть самолеты.
Generále Rippere, jako důstojník letectva Jejího veličenstva musím ze své pravomoci vydat rozkaz k odvolání útoku a dostat zpět celou peruť.
Боюсь сэр, что мне придется попросить у вас код отзыва.
Musím vás požádat o klíč a odvolací šifru.
Я единственный человек, кто знает этот трехбуквенный код.
Tu odvolací šifru znám jen já.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Код МКБ также содержит информацию о правах на соответствующие социальные блага, как, например, больничный уход, выход на пенсию по состоянию здоровья, пособие по инвалидности, помещение в больницу для безнадежно больных, медицинский уход на дому и т.д.
Kód ICD představuje rovněž rámec pro posouzení oprávněnosti souvisejících sociálních statků, jako jsou nemocniční péče, invalidní důchod, žádosti o odškodnění za zdravotní újmu, hospicová péče a domácí péče, abychom jmenovali alespoň několik případů.
Если ученые смогут раскодировать генетический код и прочесть инструкции, как утверждается, они смогут подобрать ключи к человеческим заболеваниям и предсказать нашу предрасположенность к чему - либо.
Pokud se totiž vědcům podaří dekódovat genetický kód a přečíst jeho instrukce, budou prý v ruce držet klíč ke všem lidským chorobám a predispozicím.
Однако можно установить дресс-код для определенного вида работы, не запрещая тип одежды для всех.
Je ale možné zavést pravidla oblékání pro určité profese, aniž bychom ten či onen oděv zakazovali všem.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

QR | код