týn | ten | tony | tůně

Tyne čeština

Překlad Tyne rusky

Jak se rusky řekne Tyne?

Tyne čeština » ruština

Тайн
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Tyne rusky v příkladech

Jak přeložit Tyne do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Váš statečný kapitán Billy Tyne!
Вот твой бесстрашный вождь, капитан Билли Тайн.
Billy Tyne vybouchl?
Что я неудачник?
Ale jestli to někdo přežije, bude to Billy Tyne.
Если кто и выйдет из такого шторма, так это Билли Тайн.
Tyne Hannerman, Soji Press, 1931.
Тайн Ханнерман, Соджи Пресс, 1931.
Připluli ve třech lodích, a ty lodě nyní plují po řece Tyne.
Они приплыли на трёх кораблях, и эти корабли сейчас плывут вверх по Тайну.
Pokud plují po Tyne, tak se to, pane, již brzy dozvíme.
Если они плывут вверх по Тайну, сир, то скоро мы узнаем.
Proklínám tě, Tyne Dalyová a Sharon Glessová.
Черт бы вас побрал, Тайн Дейли. и Шэрон Глесс.
Místo Velký Laquandy si představím mladou Tyne Daly.
В качестве Большой Лакванды я буду представлять молодую Тайн Дейли.
Řeka Tyne má ty nejlepší lososy a v Gatesheadu byly zahlédnuté dokonce i vydry.
Тайн - лучшая в Британии река для ловли лосося, а в Гейтсхэде живут выдры.
Tyne ve mně zanechala dojem, že nemáte zájem.
Со слов Тайн я поняла, что вы не рветесь.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »