kajak | kája | katja | maják

a jak čeština

Překlad a jak rusky

Jak se rusky řekne a jak?

a jak čeština » ruština

что-то
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady a jak rusky v příkladech

Jak přeložit a jak do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak jsem čekal, Sawasaki a jeho lidi byli přece jen užiteční.
Савасаки и его головорезы пригодились.
A co naše pomoc, jak jsme se o ní bavili?
Как насчёт поддержки?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
ПАРИЖ - по мере расширения и усугубления экономического кризиса, мир обратился к истории в поисках параллелей, которые могли бы помочь пониманию того, что происходит.
Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
Будучи приглашённым профессором в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, я располагаю неплохой перспективой того, как может выглядеть мир после завершения кризиса.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

a | jak