abeceda čeština

Překlad abeceda rusky

Jak se rusky řekne abeceda?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abeceda rusky v příkladech

Jak přeložit abeceda do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Morseova abeceda, to můžeš přeskočit.
Азбука Морзе. Можешь пропустить это.
Můj monogram vypadá jako abeceda.
Моя монограмма похожа на таблицу для зрения.
A i když nemám dost dat, abych přeložil všechny nápisy, ta abeceda a symbolika více odpovídá ranným Vulkáncům než Romulanům.
Хотя я и не очень хорошо в этом разбираюсь, символы намного более схожи с ранним вулканским, чем ромуланским алфавитом.
V lidských bytech a domech jsou stroje s obrovským ciferníkem, na kterém je celá abeceda a žádné instrukce.
У людей в домах и квартирах есть собственные стиральные машины. С огромным экраном и всеми буквами алфавита. И без инструкций.
Systému? To je abeceda.
Это называется алфавит.
Nazývá se to plaménková abeceda.
Это называется огненный алфавит.
Vypotřebuje se na tebe celá abeceda, Stu.
Ты по всему алфавиту пройдешься, Стю.
Ty symboly vypadají jako abeceda.
Эти, э, символы, кажется, нечто вроде алфавита.
Je na tom abeceda.
У него есть свой алфавит.
Jako abeceda?
Как алфавит?
Abeceda pozpátku.
Алфавит наоборот.
Jak můžete vidět, není to abeceda, jak jsme se učili ve škole.
Это не тот алфавит, что вы учили в школе.
Abeceda podle Zodiaku.
Алфавит Зодиака.
Spisovatelé psali pod pseudonymy už od dob, kdy vznikla abeceda.
Это назывет псевдоним.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tato past je tím hlubší, čím delší je abeceda a skládaná slova.
Чем длиннее алфавит и длиннее слова, эта ловушка становится глубже.
Zkracuje se abeceda technologií?
Технологический алфавит становится короче?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...