achromatismus čeština

Překlad achromatismus rusky

Jak se rusky řekne achromatismus?

achromatismus čeština » ruština

ахроматизм
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...