Ódin | ódin | amin | alin

adin čeština

Příklady adin rusky v příkladech

Jak přeložit adin do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ukázalo se, že je to místní usedlík jménem Adin Pukahi.
Оказывается, это местный житель по имени Адина Пукали.
Adin Pukahi.
Адин Пукахи.
Jen se podívám za svou kolegyní a hned se vrátím pro Adin a Lublubah.
Позвольте мне свериться с моим партнером. И я скоро вернусь за Адин и Лублубэн.
Mým novým kamarádkám Adin a Lablueballs připadalo zvláštní, že ses na mě vykašlala.
У меня новые друзья - Адин и Лублубэн. Думаю, странно, что ты просто забила на меня.
Ano, byl to Adin nápad.
Да, это была идея Эйды.
Jmenuje se Adin?
Его зовут Адин?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...