ns | cs | cn | DNS

cns čeština

Příklady cns rusky v příkladech

Jak přeložit cns do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Kanál CNS vysílá, že se snažíme zamaskovat jaderné pokusy.
По версии прессы, мы прикрываем ядерные испытания.
Vaskulitida CNS by způsobila ztuhlý krk společně s bolestmi hlavy.
Менингит вызвал бы ригидность затылочных мышц, а также головную боль.
Myslíš, že radiace způsobila CNS příznaky?
Шансы, что радиация вызовет ЦНС-симптомы.
Může to být lymfom CNS.
Возможно, лимфома ЦНС.
Ne na lymfom CNS, což je perfektně legitimní diagnóza.
Только не на лимфому ЦНС, которая полностью подходит под симптомы.
Vyluč lymfom CNS, pak astrocytom, pak ostatní nádory mozku.
Сначала исключи лимфому ЦНС, затем астроцитому, затем остальные опухоли мозга.
MR vašeho mozku byla čistá, tzn., že nemáte lymfom CNS.
МРТ твоей головы чистая. Значит, у тебя нет лимфомы ЦНС.
Není to lymfom CNS.
Это не лимфома ЦНС.
Dělám konzultaci na nějaké klinické testy, zahrnující směs z CNS.
Узнал об испытании лекарств, влияющих на ЦНС.
Systémový lupus komplikovaný vaskulitidou CNS by mohl vysvětlit vyrážku, horečku, ascites.
Системная волчанка, осложнённая менингитом, объясняет сыпь, жар, асцит.
Vaskulitida CNS by způsobila ztuhnutý krk a ještě bolest hlavy.
Менингит вызвал бы ригидность затылочных мышц, а также головную боль.
Vaskulitida CNS vysvětluje ataxii a anémii, možná i mrtvici.
Васкулит ЦНС. Объясняет атаксию, анемию и даже, возможно, инсульт.
Deficit v pravém hipokampu, což znamená vliv CNS ještě před horečkou.
Поражена правая парагиппокампальная извилина что означает вовлечение центральной нервной системы до жара.
Primární CNS lymfom s přidruženým paraneoplastickým syndromem.
Первичная лимфома ЦНС с сопутствующим паранеопластическим синдромом.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »