TB | ab | tao | tam

tab čeština

Příklady tab rusky v příkladech

Jak přeložit tab do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Tab Fielding.
Таб Филдинг.
Chtěl bych navštívit Tab Fieldinga.
Мне нужен Таб Филдинг.
Tab se má celkem dobře, že?
Таб хорош собой, не так ли?
Kdybych měla dalšího, jmenoval by se Jason, Caleb nebo Tab.
Будь у меня еще мальчик, я назвала бы его Джейсон, Калеб или Тэб.
Vědci měli nakonec navrch, když vyrobili vřískouna, robotický vraždící stroj, který vyhledával a likvidoval veškerý lidský život, s výjimkou těch, kteří nosili TAB, příruční zařízení, které neutralizovalo senzory vřískounů.
Ученые в итоге одержали верх когда они разработали крикунов, роботизированных машин-убийц, для поиска и уничтожения любой человеческой жизни, всех, кроме тех, кто носил ТАБ, устройство-браслет, нейтрализующее сенсоры крикунов.
Nejdůležitější části vybavení pro přežití je vaše TAB.
Решающая часть механизма выживания, это ваш ТАБ.
Pokud váš TAB zčervená a vřískoun není deaktivován, musíte upravit signál.
Если ваш ТАБ стал красным и крикун не отключен, вам надо модулировать сигнал.
Kde je můj TAB?
Где мой ТАБ?
Ztratil jsem svůj TAB!
Я потерял свой ТАБ!
Můj TAB.
Мой ТАБ.
Uvidíme, jak dobře ti funguje tvůj TAB, starče.
Посмотрим, насколько хорошо работает твой ТАБ, старик.
Teď mám na šatech Tab.
Я испачкала платье.
A nezapomeň do toho zahrnout i věci pro tvou mámu, pokud tedy pořád nechce přežívat na Doritos a Tab.
И маме тоже что-то надо, если она конечно не сидит до сих пор на чипсах с колой.
A nakonec si Tab našla ve škole práci asistentky, takže to měla doma lehčí s dětmi.
И со временем Таби нашла работу помощником учителя, так что растить детей стало легче.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »