onza | Inka | inca | pinza

Inza spanělština

Význam Inza význam

Co v spanělštině znamená Inza?

Inza

Apellido.

Příklady Inza příklady

Jak se v spanělštině používá Inza?

Citáty z filmových titulků

Su nombre era Inza.
Její jméno bylo Inza.
Sí, mi Inza.
Ano, má Inza.
Sólo soy un vejestorio que Destino solía utilizar hasta que mi mujer Inza me convenció de que la vida podía ser mucho más.
Mě jen Vládce využíval, dokud mě má žena Inza nepřesvědčila, že v životě jsou i důležitější věci.
Era una auténtica bomba, esa Inza.
Byla opravdu skvělá, ta moje Inza.
Tan pronto como esta pequeña conmoción termine, mi espíritu ascenderá y me reuniré con mi querida Inza.
Až bude po všem, má duše se povznese a já se znovu setkám se svou milovanou Inzou.
Verás a Inza antes que yo.
Pak uvidíš Inzu dřív než já.
Pasaré algunos milenios aquí, luego veré a Inza.
Strávím tu pár tisíciletí a pak se s Inzou setkám.

Možná hledáte...