abaratamiento spanělština

Význam abaratamiento význam

Co v spanělštině znamená abaratamiento?

abaratamiento

Acción o efecto de abaratar

Příklady abaratamiento příklady

Jak se v spanělštině používá abaratamiento?

Citáty z filmových titulků

Frenar el abaratamiento de precios de los extranjeros.
Nenecháváme cizí obchodníky prodávat pod cenou.
Exceso de gente y abaratamiento de costos, novata.
Přecpanost a škrty v rozpočtu, bažantko.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Lo primero supone aumento del ingreso real para prestamistas, pensionados y trabajadores, además de abaratamiento de la energía para la industria.
Neškodná dezinflace znamená rostoucí reálné příjmy pro věřitele, penzisty i zaměstnance a klesající ceny energií pro průmysl.
La mala noticia es que el abaratamiento del petróleo crea más presiones para los principales países exportadores.
Špatnou zprávou je, že nízké ceny vyvinou ještě větší nápor na přední země vyvážející ropu.
En la medida en que un abaratamiento del petróleo responde a la demanda, no cabe esperar un efecto positivo importante, ya que el precio del petróleo opera más como un estabilizador automático que como una fuerza exógena que rija la economía global.
Jestliže propad cen ropy vyvolávají faktory poptávky, významné kladné dopady by člověk nečekal; cena ropy je spíš automatický stabilizátor než exogenní síla pohánějící globální ekonomiku.
De modo que al llegar el abaratamiento, los países emergentes lo aprovecharon para reducir subsidios.
Jakmile tedy ceny ropy klesly, vlády rozvíjejících se trhů využily příležitosti a snížily fiskální subvence.
Que el abaratamiento del petróleo haya incidido tan poco en el crecimiento global no debería sorprendernos.
Tlumený účinek cen ropy na globální růst by neměl tak docela udivovat.
Este abaratamiento ha sido y seguirá siendo fundamental para salvar las vidas de millones de niños y alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad infantil en dos tercios.
Taková cenová snížení hrají a dál budou hrát klíčovou roli při záchraně milionů dětí a naplňování rozvojového cíle tisíciletí snížit úmrtnost dětí o dvě třetiny.
El resultado es abaratamiento de costos, deficiencias en la atención y peores resultados para los pacientes.
Důsledkem je osekávání výdajů, nedostatky v péči a horší výsledky pro pacienty.
El abaratamiento del riesgo y el aumento del apalancamiento se ha debido a muchas razones.
Podcenění rizika a nárůst investic za cizí peníze mají řadu důvodů.
El papel que cumple China como centro de ensamblaje de gran variedad de productos industriales (por ejemplo, computadoras y teléfonos móviles) sigue siendo esencial y permite un abaratamiento mundial de los bienes de consumo.
I nadále je životně důležitým montážním centrem globálního nabídkového řetězce u mnoha druhů zboží, jako jsou počítače a mobilní telefony, díky čemuž je mohou světoví spotřebitelé nakupovat za nižší ceny.

Možná hledáte...