Ana | aja | anta | Ansa

anja čeština

Příklady anja spanělsky v příkladech

Jak přeložit anja do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Syndikát k tomu rozhodnutí dospěl na základě arogance...ve tvém jednání a v jednání tvých mužů při hledání Anja, mučení Suzukiho a vzhledem k tomu, že jsi odmítnul Funakiho nabídku.
El Sindicato ha tomado esta decisión basándose en la arrogancia de las acciones tuyas y de tus hombres y la forma que has escogido de buscar a Anjo, en el linchamiento de Suzuki, y en el rechazo de la oferta de Funaki.
Chci jen pomstít Anja.
Ahora solo pienso en vengarme por el jefe Anjo.
Thanks for trying to help, Anja.
Gracias por tratar de ayudar, Anja.
Anja.
Anja.
Anja je kamarádka, nebude mluvit.
Anja es una amiga.
Anja se možná zajímala o starověké Řecko.
Quizás Anja estaba interesada en la Grecia clásica.
Anja, Tove a Sara mají společnou jednu věc.
Hay algo que Anja, Tove and Sara tienen en común.
Pak zemřela Anja.
Y tenías que hallar chicas nuevas.
Anja tě zabije, víš to?
Si Anja te descubre, te mata.
Hm, ale Anja je moje holka, Larsi.
Sí, pero Anja es mi novia, Lars.
Záleží mi na tom, aby mne Anja neopustila.
Me preocupa que me deje Anja.
Anja.
Anja.
Jmenuji se Anja.
Me llamo Anja.
I tak, Anja je 29.
Anja tiene 29 años.

Možná hledáte...