elipsa čeština

Překlad elipsa spanělsky

Jak se spanělsky řekne elipsa?

elipsa čeština » spanělština

elipse elipsis

Příklady elipsa spanělsky v příkladech

Jak přeložit elipsa do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Říká se tomu gravitonová elipsa.
También conozco esta anomalía. Se llama elipse gravitón.
Elipsa se vrací do subprostoru.
La elipse está regresando al subespacio.
Kružnice. Elipsa.
El círculo la elipse.
Takže to není elipsa, dostaneme trojlístek, který postupuje dokola.
Así que en lugar de un óvalo, tenemos un trébol de tres hojas que precesiona.
V první řadě to není přesná kružnice ale docela protáhlá elipsa.
Por algún motivo no es un círculo perfecto, es una elipse muy alargada.
Teď to vypadá jako elipsa.
Parece un poco elíptico.

Možná hledáte...