y | z | ž | x

ý čeština

Příklady ý švédsky v příkladech

Jak přeložit ý do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Odpor velmi slab ý.
Motståndet mycket svagt.
Velitel Nimke narazil na slab ý odpor.
Kommendör Nimke möter svagt motstånd.
U-S-P-O-Ř-Á-D-A-N-Ý.
O-r-d-e-n-t-e-l-i-g.
M-R-T-V-Ý. Mrtvý.
D-Ö-D - död!
Jste určitě báji ě ý á!
Du är säkert en underbar pappa.
S- ý-. S- ý-r.
O- s-t.
S- ý-. S- ý-r.
O- s-t.
Pan Mooney je dole a je N.A.S.R.A.N.Ý.
Herr. Mooney är därnere och han är S-U-R.
S-T-R-I-P-T-Ý-Z.
Ge mig ett S! Ge mig ett T! Ge mig ett R!
D-Ř-E-V-N-A-T-Ý.
X-Y-L-O-C-A-R-P.
P-E-P. L-E-K-T-I-C-K-Ý.
O-P-L-E-K-T-l-S-K.
I N V A Z E 1x09 V ý l o v 1.0 PŘEKLAD: Bahamut 1.1 KOREKCE: - - - - - - - Mariel.
The dredge huxx.net Mariel.
Jsi R-O-Z-V-E-D-E-N-Ý?
Du är, s-k-i-l-d?
Proboha, Fez právě oklátil star ý větve. na tom stromě na dvoře.
Fez har just satt på en gammal dags sadel på sin cykel ute på garageuppfarten.