hiss | vis | ist | tis

-ish švédština

Význam -ish význam

Co v švédštině znamená -ish?

-ish

en ändelse som skapar slanguttryck av befintliga ord för att göra dem mer svårbegripliga för utomstående

Možná hledáte...

-isk | -ism | -iss | -ist | -is | -ista | -isera | -ismus | -istka