C-dur | vädur | azur | urdu

A-dur švédština

Význam A-dur význam

Co v švédštině znamená A-dur?

A-dur

durtonart som i notskrift vanligtvis skrivs med tre korsförtecken, huvudsakligen bestående av tonerna a, h, ciss, d, e, fiss och giss med tonen a som tonika ackord

Možná hledáte...

A | dur