abbo | Abbott | abort | jabot

abbot švédština

opat

Význam abbot význam

Co v švédštině znamená abbot?

abbot

föreståndare för ett munkkloster

Překlad abbot překlad

Jak z švédštiny přeložit abbot?

abbot švédština » čeština

opat převor

Příklady abbot příklady

Jak se v švédštině používá abbot?

Citáty z filmových titulků

God morgon, herr abbot.
Zdravíčko, opate!
Inte ens abbot Konin från Kiyomizu- templet, som är känd för sin lärdom skulle kunna förklara något så märkligt. Jaså?
Ne, ani tenhle proslulý kněz z kláštera Kiyomizu nikdy neslyšel tak podivný příběh.
Kolonins abbot?
Jako otec představený?
Åh, Abbot, herre, vad sorts spratt spelar du oss?
Ach Otče, jaké žerty si vy tropíte z nás!
Om Karma Tangs abbot ger den till oss.
Jestliže nám ji opat Karmy Tangy vydá.
Ärevördige abbot och broder William av Baskerville.
Ctěný opat a bratr William z Baskerville.
Jag anhåller därmed om ert stadfästande av domen, ärade abbot.
Proto vás žádám, abyste potvrdil můj rozsudek.
Men, ärade abbot, han är oskyldig till de brott som dränkt ert kloster i blod.
Ale, otče opate, nemá vinu na zločinech, které potřísnily vaše opatství krví.
Goder morgon, abbot.
Dobrého dne, opate.
Välkommen, abbot.
Vítejte, opate. -Dobrého dne.
Fader Abbot?
Otče Abbotte!
Hur mår ni, abbot?
Co vy, Otče opate?
Jag är abbot.
Já jsem opat.
Jag gick på Abbot High School också.
Taky jsem chodil do téhle školy.

Možná hledáte...