abc-formeln švédština

Význam abc-formeln význam

Co v švédštině znamená abc-formeln?

abc-formeln

informellt namn på formeln x = \frac{-b \pm \sqrt {b^2-4ac}}{2a}, för rötterna till den allmänna andragradsekvationen ax^2 + bx + c = 0  I stället för att dela med koefficienten framför andragradstermen och sedan använda pq-formeln, så kan abc-formeln användas.

Možná hledáte...