abolitionism švédština

Význam abolitionism význam

Co v švédštině znamená abolitionism?

abolitionism

åsikt att slaveri bör motarbetas

Příklady abolitionism příklady

Jak se v švédštině používá abolitionism?

Citáty z filmových titulků

Hjälper ni oss, som förkämpe för abolitionism?
Ano, co je? Jako zastánce zrušení otroctví, pomůžete nám?
Jag förespråkade abolitionism.
Musíte vědět, že jsem byl zastáncem abolicionismu už před shromážděním v New Yorku.
Bara en legend om att Lachlan både sysslade med abolitionism och magi.
Jen legendu, že Lachlan byl víc než jen vášnivý abolicionista. Že byl též zapleten do čarodějnictví.

Možná hledáte...