absorbans švédština

Význam absorbans význam

Co v švédštině znamená absorbans?

absorbans

ett mått på absorption; logaritmiskt förhållande mellan ljusenergi för och efter det att ljuset passerar ett medium

Možná hledáte...