t | r | tt | st

rt čeština

Příklady rt švédsky v příkladech

Jak přeložit rt do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Kde je RT?
Vad har vi?
Kód projektu s názvem RT.
Kodnamn RT.