čeština | angličtina | němčina | ruština
bios | ABS | Cubs | ages

'10s angličtina

Význam '10s význam

Co v angličtině znamená '10s?

'10s

The 1910s or 2010s.