bot | bout | boot | blot

'bot angličtina

Význam 'bot význam

Co v angličtině znamená 'bot?

'bot

(informal) A robot. (computing) A piece of software designed to complete a minor but repetitive task automatically and on command.
Doporučujeme...Online kurzPříprava na konverzační klubPodívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...