hood | hoot | shoo | hoop

'hood angličtina

Význam 'hood význam

Co v angličtině znamená 'hood?

'hood

(= ''hood) (slang) a neighborhood
DoporučujemeKurzy angličtiny online pro samoukyKurzy angličtiny online pro samouky