čeština | angličtina | němčina | ruština
snuff | huff | cuff | duff

'nuff angličtina

Význam 'nuff význam

Co v angličtině znamená 'nuff?

'nuff

(US, _, slang, Southern US, African American Vernacular English, Yorkshire) Enough.

Možná hledáte...