čeština | angličtina | němčina | ruština
bios | ABS | Cubs | ages

-00s angličtina

Význam -00s význam

Co v angličtině znamená -00s?

-00s

A decade: the 1900s (1900-1909), the 1910s (1910-1919), 2000s (2000-2009), etc. A century: the 1900s (1900-1999), 2000s (2000-2099), etc.