čeština | angličtina | němčina | ruština
-a | ab | a1 | aa

-ab angličtina

Význam -ab význam

Co v angličtině znamená -ab?

-ab

antibody