a- | a1 | b | a

ab angličtina

áb, protilátka

Význam ab význam

Co v angličtině znamená ab?

ab

(= abdominal) the muscles of the abdomen

Ab

the eleventh month of the civil year; the fifth month of the ecclesiastical year in the Jewish calendar (in July and August)

AB

(= Bachelor of Arts) a bachelor's degree in arts and sciences the blood group whose red cells carry both the A and B antigens
Doporučujeme...Essential Grammar in UseKoupit booktook.cz »

Překlad ab překlad

Jak z angličtiny přeložit ab?

Ab angličtina » čeština

áb protilátka

AB angličtina » čeština

krevní skupina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ab?

ab angličtina » angličtina

abdominal abdominal muscle abs ab- Bachelor of Arts BA Av

Ab angličtina » angličtina

Av antibody air-breaker
Doporučujeme...Work on your VocabularyKoupit booktook.cz »

Příklady ab příklady

Jak se v angličtině používá ab?

Citáty z filmových titulků

One AB, two ordinary seamen, one wiper.
Dva námořníci, jeden myč.
Ab Jenkins.
Ab Jenkins.
Pulse strong, O Ab, the heart.
Obnov tlukot srdce, jako Ab.
He said if I read from Ab-Bu to Ya-Zu it'd be the equivalent of a college education.
Prý když přečtu knihy od Ab do Zu, vyrovná se to vysokoškolskému vzdělání.
AB negative is not very easy to find.
AB negativní se těžko hledá.
You mean, that is your blood type? AB negative?
Chcete říct, že vaše skupina je AB negativní?
I started at capital A, then capital A small a, and then Ab, and then Ac.
Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac.
Ab. Above him is. Iwakura Tomosada, the general.
A.a nad ním je generál Iwakura Tomosada.
The blood type is AB, and Tom's was type A. It wasn't Tom.
Krevní skupina AB a Tom měl A. Takže Tom to nebyl.
You only want me to give him one unit of AB negative.
Jen mé svolení a pak mu dáš litr AB negativní?
We're talking about AB negative.
Mluvíme o AB negativní.
Try and find somebody with AB neg.
Ale najdi AB negativní.
Tate's blood type is AB-negative. This is O-positive. Surprise number two?
To jo, trochu to s námi zamávalo, ale při většině letů se něco takového stává.
Berger, kuppeln Sie die Wagen ab.
Bergere, odpojte ten vagon.

ab čeština

Příklady ab anglicky v příkladech

Jak přeložit ab do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ab Jenkins.
Ab Jenkins.
Gewehr ab!
Order arms!
Obnov tlukot srdce, jako Ab.
Pulse strong, O Ab, the heart.
Zu zweit setzen wir uns in die bekannte Schlucht ab.
We'll beset our well-known pass in pairs.
Prý když přečtu knihy od Ab do Zu, vyrovná se to vysokoškolskému vzdělání.
He said if I read from Ab-Bu to Ya-Zu it'd be the equivalent of a college education.
AB negativní se těžko hledá.
AB negative is not very easy to find.
Chcete říct, že vaše skupina je AB negativní?
You mean, that is your blood type? AB negative?
Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac.
I started at capital A, then capital A small a, and then Ab, and then Ac.
Ale jsem velmi šťastný.. ab jsem oblečen v modrém.
But I'm very happy. and I'm dressed in blue.
Krevní skupina AB a Tom měl A. Takže Tom to nebyl.
The blood type is AB, and Tom's was type A. It wasn't Tom.
Jen mé svolení a pak mu dáš litr AB negativní?
You only want me to give him one unit of AB negative.
Mluvíme o AB negativní.
We're talking about AB negative.
Ale najdi AB negativní.
Try and find somebody with AB neg.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ořtodoxní křesťané.
However, this soul does not exist ab initio as orthodox Christianity teaches.
Doporučujeme...Vocabulary PracticeKoupit booktook.cz »