B | a | VB | TB

Ab spanělština

áb

Překlad Ab překlad

Jak z spanělštiny přeložit Ab?

Ab spanělština » čeština

áb

ab čeština

Příklady Ab spanělsky v příkladech

Jak přeložit Ab do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Okamžik, Ab. slečno Abigail.
Espere, Srta. Abigail.
Ab Jenkins.
Ab Jenkins.
Obnov tlukot srdce, jako Ab.
Golpea fuerte, oh Ab el corazón.
Prý když přečtu knihy od Ab do Zu, vyrovná se to vysokoškolskému vzdělání.
Me dijo que si me leía de la A a la Z sería como haber ido a la universidad.
AB negativní se těžko hledá. Budu muset zavolat.
No es fácil de encontrar AB negativo.
Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac.
Empecé por la A mayúscula, después la A mayúscula, a minúscula, después la Ab, y después la Ac.
Sinus A je roven BC nad AB. je kolmý, jestliže leží proti přeponě.
El lado A es igual a BC, dividido por AB. es igual a la perpendicular dividida por la hipotenusa.
AB AC:je poměr tento úhel je konstantní.
La relación AB - AC es constante.
Ale jsem velmi šťastný.. ab jsem oblečen v modrém.
Pero estoy muy feliz y me he vestido de azul.
Krevní skupina AB a Tom měl A. Takže Tom to nebyl.
El tipo de sangre es AB, y el de Tom es A. así que no fue Tom.
Jen mé svolení a pak mu dáš litr AB negativní?
Sólo me pides que le dé una unidad de AB negativo.
Mluvíme o AB negativní.
Estamos hablando de AB negativo.
Ale najdi AB negativní.
Sí, pero trata de encontrar a alguno con AB negativo.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ortodoxní křesťané.
Sin embargo, esta alma no existe desde un principio, como enseña el cristianismo ortodoxo.