b | a | VB | TB

ab čeština

Příklady ab bulharsky v příkladech

Jak přeložit ab do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

AB negativní se těžko hledá.
Не се намира лесно АВ отрицателна.
Chcete říct, že vaše skupina je AB negativní?
Искаш да кажеш, че си АВ отрицателна?
Sinus A rovná se BC lomeno AB, odvěsna lomená přeponou.
Синусът на ъгъл А е равен на съотношението на ВС към АВ, и е равен на отношението на перпендикуляра към хипотенузата.
Ale jsem velmi šťastný.. ab jsem oblečen v modrém.
Но аз съм много щастлив, и съм се облякъл в синьо.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ořtodoxní křesťané.
Както и да е, душата не съществува от самото начало. както ни учи християнството.
Krev AB pozitivní, získáno ze slin na skle, kterého se dotýkala přísavka.
Кръвна група АБ положителна, открита от слюнката по чаша.
Je to vzácný typ. AB negativní.
Кръвната му група е АВ отрицателна.
Ta krev na košili, co jste tu našel, má skupinu AB minus.
Кръвта, която сте намерили по ризата, е АБ отрицателна.
Renault má krevní skupinu AB minus.
Кръвта на Рено е АБ отрицателна.
Krev máš AB negativní.
Вие имате АБ отрицателна кръв.
Ricky Ho, věk 21, krevní skupina AB, rodiče neznámí, přinesen do sirotčince.
Рики О, 21-годишен, кръвна група АБ, родители неизвестни, израснал в приют.
Za prvé, krev na ní je lidská, AB negativní, ta je vzácná.
Първо, кръвта е човешка. АБ (-), рядко срещана кръвна група.
Co je to za krev? - AB negativní.
Кръвна група?
Rozbor semene ukázal krevní skupinu AB.
Анализа показа, че кръвната му група е АБ.