b | a | VB | TB

AB švédština

akciová společnost, a.s.

Překlad AB překlad

Jak z švédštiny přeložit AB?

AB švédština » čeština

akciová společnost a.s.

ab švédština » čeština

áb

ab čeština

Příklady AB švédsky v příkladech

Jak přeložit AB do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Dvakrát se vrať, jako Ka. Duše, jako Ba. Obnov tlukot srdce, jako Ab.
Låt honom återvända, med en själ och ett hjärta som slår.
Prý když přečtu knihy od Ab do Zu, vyrovná se to vysokoškolskému vzdělání.
Han sa att om jag läser alla band motsvarar det en collegeutbildning.
AB negativní se těžko hledá.
AB negativ är svårt att hitta.
Chcete říct, že vaše skupina je AB negativní?
Är det er blodgrupp? AB negativ?
Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac. Až jsem našel to, co jste potřeboval.
Jag började med stort A, sen Aa sen Ab, sen Ac, ända tills jag hittade vad ni behövde.
Krevní skupina AB a Tom měl A. Takže Tom to nebyl.
Blodtyp AB, och Toms var A. Det var inte Tom.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ořtodoxní křesťané.
Hursomhelst existerar inte själen ab initio. som ortodox kristendom lär ut.
Krev AB pozitivní, získáno ze slin na skle, kterého se dotýkala přísavka.
Blodgrupp AB positiv. Prov togs från saliv på glaset.
Kdo dokáže, že součet dvou protilehlých stran AB plus CD se rovná součtu opačných stran BC plus DA?
Vem kan visa att sidorna AB och CD är lika som BC och DA?
Je to vzácný typ. AB- Ten kus hadru, který zástupce Hawk našel dál na kolejích, byl nasáklý stejnou krví.
Handduken som hittades var genomdränkt med den blodgruppen.
Ta krev na košili, co jste tu našel, má skupinu AB minus.
Det är inte Lauras blod.
Renault má krevní skupinu AB minus.
Tack. Det var så lite.
Za prvé, krev na ní je lidská, AB negativní, ta je vzácná.
AB - minus. Det är ovanligt.
Rozbor semene ukázal krevní skupinu AB. Diego faktor pozitivní. Negativní etanoldehydrogenáza.
Sädesanalysen är blodgrupp AB. Negativ för etanoldehydrogenas.