b | a | VB | TB

ab italština

áb

Překlad ab překlad

Jak z italštiny přeložit ab?

ab italština » čeština

áb
Doporučujeme...Italština ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

ab čeština

Příklady ab italsky v příkladech

Jak přeložit ab do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ab Jenkins.
Piacere.
Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac.
Ho cominciato dalla A maiuscola, poi A maiuscola e A minuscola, poi Ab, e poi Ac.
Sinus A rovná se BC lomeno AB, odvěsna lomená přeponou.
Seno di A uguale BC su AB uguale alla perpendicolare sopra l'ipotenusa.
Některé energie mohou ovlivňovat naše duševní stavy. Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ortodoxní křesťané.
Alcune energie hanno una fonte spirituale che agisce sull'animo umano. come insegna il cristianesimo ortodosso.
Krev AB pozitivní, získáno ze slin na skle, kterého se dotýkala přísavka.
Gruppo sanguigno AB positivo, saliva rinvenuta sul tagliavetro.
Ta krev na košili, co jste tu našel, má skupinu AB minus.
Il sangue sulla maglietta che ha trovato qui è AB negativo.
Renault má krevní skupinu AB minus.
Il sangue di Jacques Renault è AB negativo.
Krev máš AB negativní.
Gruppo sanguigno AB negativo.
Ricky Ho, věk 21, krevní skupina AB, rodiče neznámí, přinesen do sirotčince.
Ricky Ho, 21 anni, sangue AB, genitori sconosciuti. Cresciuto in un orfanotrofio.
Co je to za krev? - AB negativní.
Gruppo sanguigno?
Rozbor semene ukázal krevní skupinu AB.
L'analisi dello sperma dice che iI sangue é di tipo AB.
Castorova je AB.
Quello di Castor è AB.
Má AB negativní.
È AB negativo.
Z personálu není nikdo AB negativní, tak jsem prošla vězně.
Nessuno dello staff è AB negativo così ho cercato nelle cartelle dei detenuti.