z | ž | y | ý

b spanělština

bit

Překlad b překlad

Jak z spanělštiny přeložit b?

b spanělština » čeština

bit

B spanělština » čeština

B bajt
Doporučujeme...Španělština: Last minuteKoupit booktook.cz »

B čeština

Překlad b spanělsky

Jak se spanělsky řekne b?

B čeština » spanělština

B boro

Příklady b spanělsky v příkladech

Jak přeložit b do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jedeme podle plánu B.
Moviendo a protocolo beta.
Knižně dílo vydal August Scherl Verlag G.m.b.H.
El libro fue publicado por August Scherl Verlag GmbH.
Podle pravidel jsme volali sekci 2 B.
De acuerdo con el reglamento, asignamos el caso a la sección 2B.
Sekce 2 B.
Sección 2B.
Věc s Hofmeisterem by skončila katastrofálně, nebýt vynikající práce sekce 2 B, jež chybu napravila.
El caso Hofmeister podría haber desembocado en una catástrofe, de no haber sido por la excelente labor de la sección 2B, que ha subsanado el error.
A sekci 2 B.
Y a la sección 2B.
Vzpomíná na Johna Bunnyho a Francise X. Bushmana, Henryho B. Walthalla.
Se acuerda de John Bunny y Francis X. Bushman, Henry B. Walthall.
Mimochodem, policie ho našla v pokoji 14 B. kde byl zabit Manny Arnold.
Aunque es un poco molesto, la policía lo encontró en la habitación 14 B del Hotel Uptown, donde fue asesinado Manny Arnold.
Pan Otis B. Driftwood se domnívá, že máte velmi dobrý hlas.
El Sr. Otis Driftwood dice que tiene usted una gran voz.
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Dáma, která vám poslala vzkaz, nechce, abyste šel do lóže A, ale máte za ní a její přítelkyní jít do lóže B.
La dama que le envió la nota, no desea que vaya al Palco A. Puede encontrarla en el Palco B.
B, C, D, E, F,G, H, E.
Be, ce, che, de, e, efe, ge, hache.
Ne jako je má Loui B. Meyerová.
No son los muslos para Loui B. Meyer.
Řekněte B. když jste zmínil A.
Venga, vamos. Después de decirme todo esto.
Doporučujeme...Jazykový trénink: ŠpanělštinaKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vezměme si pokrok, jehož bylo dosaženo spásnou pentavakcínou, která dítě ochrání před záškrtem, tetanem, černým kašlem, žloutenkou typu B a bakterií haemophilus influenzae typu B (Hib) - vše jednou dávkou.
Pensemos en los avances logrados con la vacuna pentavalente, salvadora de vidas, que protege a los niños contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la hepatitis B y la Haemophilus influenzae tipo b (Hib), con una sola dosis.
Vezměme si pokrok, jehož bylo dosaženo spásnou pentavakcínou, která dítě ochrání před záškrtem, tetanem, černým kašlem, žloutenkou typu B a bakterií haemophilus influenzae typu B (Hib) - vše jednou dávkou.
Pensemos en los avances logrados con la vacuna pentavalente, salvadora de vidas, que protege a los niños contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la hepatitis B y la Haemophilus influenzae tipo b (Hib), con una sola dosis.
Vytvoření politické vůle by vyžadovalo plán B pro samotnou EU.
Generar la voluntad política requerirá un Plan B para la propia unión europea.
Odhaduje se, že dvě miliardy dnes žijících lidí se hepatitidou B nakazilo a u 350 milionů lidí je toto onemocnění chronické.
Se estima que hay en el mundo dos mil millones de personas portadoras de VHB; 350 millones padecen infección crónica.
Přibližně čtvrtina z tohoto počtu zemře z důvodu hepatitidy B na rakovinu jater či cirhózu (důsledek chronického onemocnění jater).
De estas últimas, el VHB causará la muerte de aproximadamente una de cada cuatro por cáncer hepático o cirrosis (una consecuencia de la enfermedad hepática crónica).
Aliance GAVI však zasáhla a zajistila, že v případě hepatitidy B to už není problém a v případě HPV tento problém také pravděpodobně nenastane.
Pero la Alianza GAVI intervino para asegurar que esto deje de ser un problema en el caso del VHB, y es improbable que vaya a serlo en el del VPH.
Zařazením vakcíny proti hepatitidě B do pentavalentní vakcíny (pět vakcín v jedné dávce) již aliance zprostředkovala její poskytování dětem v 70 zemích jako součást běžné imunizace.
Con la inclusión de la vacuna contra el VHB en un combinado pentavalente (cinco vacunas en una), la Alianza ya facilitó su inclusión en programas rutinarios de inmunización que alcanzan a niños de 70 países.
Šíření nakažlivých nemocí - zejména hepatitidy B, která postihuje miliony obyvatel - je odrazem absence osvěty o hygieně v celé venkovské Číně.
En toda la China rural, la diseminación de enfermedades infecciosas -en especial de la hepatitis B, que afecta a millones- refleja falta de educación sobre higiene.
Začal tím, že definoval tři pojmy: genetickou spřízněnost mezi jedinci (označenou r), cenu vykonání dobrého skutku (c) a přínos, který příjemce získá, když se k němu někdo laskavě zachová (b).
Empezó por definir tres términos: la relación genética entre los individuos (rotulada r), el costo de un acto de bondad (c) y el beneficio que obtenía un receptor cuando alguien era bueno con él (b).
Za předpokladu, že rychlejší růst zneškodní veškeré ohrožení udržitelnosti dluhu, druhý šíp dostává B, obdobu dvojky.
Partiendo de la base de que un crecimiento más rápido neutralizará cualquier amenaza a la sostenibilidad de la deuda, la segunda flecha recibe una B.
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla.
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla.
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla.
Obama často má plán A, ale nikdy nemá plán B. Chcete-li provozovat úspěšnou zahraniční politiku, plán A nikdy nestačí.
Obama normalmente tiene un plan A, pero nunca un plan B. Cuando se trata de llevar adelante una política exterior exitosa, el plan A nunca es suficiente.