t | B | ty | tv

TB spanělština

TB

Překlad TB překlad

Jak z spanělštiny přeložit TB?

TB spanělština » čeština

TB

Tb spanělština » čeština

Tb
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

TB čeština

Překlad TB spanělsky

Jak se spanělsky řekne TB?

TB čeština » spanělština

TB

Tb čeština » spanělština

Tb

Příklady TB spanělsky v příkladech

Jak přeložit TB do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jedna sestra tu dostala TB, museli jsme ji poslat domů.
Una de las enfermeras tuvo TB y tuvimos que enviarla a casa.
TB zde nejsme schopni léčit. Budete mít dvě práce.
TB hace imposible servicios más completos en el Congo. por lo que tendrá dos trabajos allá.
Mám TB.
Tengo TB.
TB je jen vedlejší produkt.
La TB es un subproducto.
Nevěřím těm klepům, že jsi měla v Kongu TB.
No creo esa tontería de que tuvieras TB en el Congo.
Nikdo nepřežil TB v tropech.
Uno simplemente no sobrevive y tiene TB en el trópico.
TB 46, uzemnění.
TB 46, un cable de tierra.
TB 39, uzemnění.
TB 39, un cable de tierra.
Když jsi neviděl 10000 případů TB, tak ti to tak může připadat.
Bien, si Ud. no hubiese visto 10.000 casos, coincidiría con lo que piensa.
Je to TB a já neumřu.
Es tuberculosis, y no me estoy muriendo.
Chtěl bych, aby jsi naplánovala PPD a zkontrolovala hleny na potvrzení TB.
Quiero que me inserten un test cutáneo de tuberculina e induzcan un esputo para confirmar la tuberculosis.
Kdybychom se toho drželi, každého v této nemocnici bychom začali léčit na TB.
Bien, por lógica, en el hospital todos deben ser tratados.
TB trvá roky než tě zabije.
La tuberculosis toma años en matarte.
No, tak to je o dost vážnější než TB.
Bueno, eso es mucho más serio que la tuberculosis.
Doporučujeme...Cvičebnice španělské gramatikyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

TB je těžké vyyléčit, jelikož pacient musí brát kombinaci až čtyř léků po dobu nejméně šesti týdnů; pokud pacienti léčbu nedokončí, vyústí to běžně v odolnost vůči podávaným lékům.
La tuberculosis es difícil de curar, porque los pacientes deben tomar una combinación de hasta cuatro medicamentos durante seis meses por lo menos. Si los pacientes no terminan el tratamiento, generalmente se produce la resistencia a los fármacos.
Za sovětského režimu byli vězni nakaženi TB většinou léčeni.
Bajo el régimen soviético, los prisioneros con tuberculosis tenían acceso a los tratamientos médicos.
Multirezistentní se navíc stává jakákoliv nedostatečně léčená TBC, takže selhání léčby může být buďto příčinou, anebo následkem MDR-TB.
Es más, cualquier tuberculosis tratada de manera inadecuada se vuelve resistente a múltiples drogas, de modo que un tratamiento fallido puede ser la causa o la consecuencia de la MDR-TB.
Výskyt MDR-TB byl nepřímo úměrný podílu úspěšné léčby.
La MDR-TB estuvo inversamente asociada con los tratamientos exitosos.
Na scénu přišla XDR-TB.
Entra en escena la TSRM.
Neblahým důsledkem léčby MDR-TB pomocí léků druhé volby je však nevyhnutelný vznik další lékové rezistence.
Sin embargo, una consecuencia negativa del tratamiento de la TRM con medicamentos de segunda línea es la inevitable aparición de una mayor resistencia a la medicación.