čeština | angličtina | němčina | ruština
basal | canal | cal | acad

-acal angličtina

Význam -acal význam

Co v angličtině znamená -acal?

-acal

Used to form an adjective from a noun, as in maniacal

Možná hledáte...

-ace | -acity | -acy | -ac | -aceous | -acious