Aire | zaire | aires | raise

-aire angličtina

Význam -aire význam

Co v angličtině znamená -aire?

-aire

one whose wealth exceeds a specific number of units in the local currency
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »