čeština | angličtina | němčina | ruština
cane | cocaine | canine | Cain

-caine angličtina

Význam -caine význam

Co v angličtině znamená -caine?

-caine

a synthetic alkaloid used as a [[local anesthetic]]

Možná hledáte...