čeština | angličtina | němčina | ruština
cast | cart | cost | coast

-cast angličtina

Význam -cast význam

Co v angličtině znamená -cast?

-cast

Forming words for audiovisual content distributed to an audience, usually in a manner denoted by the word stem.

Možná hledáte...