cast | scat | účast | coast

-cast angličtina

Význam -cast význam

Co v angličtině znamená -cast?

-cast

Forming words for audiovisual content distributed to an audience, usually in a manner denoted by the word stem.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...