čeština | angličtina | němčina | ruština
acne | bene | cane | cede

-cene angličtina

Význam -cene význam

Co v angličtině znamená -cene?

-cene

suffix indicating a geologic period

Možná hledáte...