ciro | čirý | icrc | chirp

-cir- angličtina

Význam -cir- význam

Co v angličtině znamená -cir-?

-cir-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets the cardiovascular system
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-cide | -ci- | -cidal | -cin | -cillin