čeština | angličtina | němčina | ruština
Crete | crate | create | creep

-crete angličtina

Význam -crete význam

Co v angličtině znamená -crete?

-crete

indicating a material functionally similar to concrete indicating having to do with concrete

Možná hledáte...