čeština | angličtina | němčina | ruština
ces | Ea | ach | ae

-eh angličtina

Význam -eh význam

Co v angličtině znamená -eh?

-eh

(humorous, Internet slang) Used to replace -y, often in lolcat speak.