čeština | angličtina | němčina | ruština
LTTE | settle | getty | kettle

-ette angličtina

Význam -ette význam

Co v angličtině znamená -ette?

-ette

Used to form nouns meaning a smaller form of something. Used to form nouns meaning the female equivalent of. Used to form nouns meaning an imitation or substitute of something. (Polari) Used to form nouns with a Polari context or an association with gay subculture.

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ette?

-ette angličtina » angličtina

-ess

Možná hledáte...

-etic | -eth | -ety | -et