et | zet | yet | wet

-et angličtina

Význam -et význam

Co v angličtině znamená -et?

-et

Used to form diminutives, loosely construed.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »