čeština | angličtina | němčina | ruština
bet | cet | bez | aft

-et angličtina

Význam -et význam

Co v angličtině znamená -et?

-et

Used to form diminutives, loosely construed.