t | e | wt | VT
B2

et angličtina

vesmířan, ufon, mimozemšťan

Význam et význam

Co v angličtině znamená et?

et

(obsolete, _, except in fixed phrases) and
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad et překlad

Jak z angličtiny přeložit et?

ET angličtina » čeština

vesmířan ufon mimozemšťan

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako et?

et angličtina » angličtina

unselfishly self-sacrificingly self-denyingly le etc.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady et příklady

Jak se v angličtině používá et?

Citáty z filmových titulků

If we don't find that, the chance of finding these tall, elegant, grey, ET guys is gonna be highly diminished.
Jestliže je nenajdeme, naděje na nález těchto vysokých, elegantních, šedých, ET bytostí se velmi zmenší.
If you can check out a few million star systems, you have a really good chance of finding a signal from ET.
Jestliže můžete prozkoumat několik milionů hvězdných systémů, máte opravdu dobrou šanci najít signál mimozemšťanů.
Did she leave with him, et cetera?
Odjela s ním atd.?
We enter the interior of the workshop where smiths, mechanics, weighers, carpenters, upholsterers, et cetera are working hard at the completion of the machine.
Micromegas nešťastnou náhodou spadne do vědra s kyselinou dusičnou.
For their arrest, the Government ofers a reward of Five Hundred Frans. Et. Cadoustal.
Za jejich dopadení nabízí odměnu 500 Franků.
I et it.
Snědl jsem ji.
Meanwhile we'll take with us your gun and ammunition, axes, et cetera.
Mezitím si vezmeme s sebou vaši zbraň a náboje, vaše sekery, a tak dále.
In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Amen.
In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Amen.
Et cum spiritu tuo.
I s vámi.
Et cetera, et cetera.
A tak dále, a tak dále.
Et cetera, et cetera.
A tak dále, a tak dále.
Your soul's et up with hate.
Tvá duše je plná nenávisti.
Via les eaux et la terre!
Přes vodu i zemi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A month later, a similarly named Islamic party in Morocco, Parti de la Justice et du Development (PJD), finished third in legislative elections.
Měsíc nato stejnojmenná marocká islámská strana, Parti de la Justice et du Development (PJD), skončila ve volbách do zákonodárného sboru třetí.
For a majority of Russian citizens, economic prosperity and televised entertainment have become the modern equivalent of the panem et circenses formula of Roman times.
Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

et čeština

Příklady et anglicky v příkladech

Jak přeložit et do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jestliže je nenajdeme, naděje na nález těchto vysokých, elegantních, šedých, ET bytostí se velmi zmenší.
If we don't find that, the chance of finding these tall, elegant, grey, ET guys is gonna be highly diminished.
Je vous garanti des cheveux aussi forts et brillants que du cuir.
Assure that gives a gloss of varnish to the hair.
Pax et bonum.
Pax et bonum.
Spím ve svém aute naproti Ranch Mark et.
I sleep in my car opposite the Ranch Mark et, I do.
Musel se zdr et.
He must be stuck.
Jsi doctor mirabilis, coelestis et diabilis.
Doctor Mirabilis, Caelestis et Diabilis.
Et toi?
Et toi?
Et rélevée.
Et Releveu.
Et hopp.
Hopp et.
Pí se rovná 3.1 41 5926535897 47 et cetera.
Pi is equal to 3.1 41 5926535897 47 et cetera.
Bonjour, Madame Stacy et Monsieur Stacy.
Bonjour, Madame Stacy et Monsieur Stacy.
Et cetera, et cetera.
Et cetera, et cetera.
Et cetera, et cetera.
Et cetera, et cetera.
A já, Gaius Julius Caesar, Pontifex Maximus et cetera, et cetera, vám děkuji.
And I, Gaius Julius Caesar, Pontifex Maximus.. et cetera, et cetera, thank you.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Měsíc nato stejnojmenná marocká islámská strana, Parti de la Justice et du Development (PJD), skončila ve volbách do zákonodárného sboru třetí.
A month later, a similarly named Islamic party in Morocco, Parti de la Justice et du Development (PJD), finished third in legislative elections.
Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.
For a majority of Russian citizens, economic prosperity and televised entertainment have become the modern equivalent of the panem et circenses formula of Roman times.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »