t | e | tt | st

et spanělština

ampersand

Význam et význam

Co v spanělštině znamená et?

et

Tipografía.| Nombre del signo &.

Překlad et překlad

Jak z spanělštiny přeložit et?

et spanělština » čeština

ampersand &

Příklady et příklady

Jak se v spanělštině používá et?

Citáty z filmových titulků

Mis sinceros saludos. Kessler et Barru.
Druhá polovina bude doručena za 30 dnů, tedy poté, co budou splněny podmínky kontraktu.
Et cum spiritu tuo.
I s vámi.
Ave Maria gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus ventris tui Iesus.
Ave Maria gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus ventris tui lesus.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Y ahora, mes dames et messieurs, veremos cómo han aprendido la lección del suflé.
A nyní, messames et messieurs, brzy uvidíme, co jste se naučili v hodinách soufflé.
Ora et labora, que decían los antiguos monjes.
Modli se a pracuj, jak říkali staří mniši.
Et cetera.
A tak dále.
Kenjo Adachi, Masao Noda, Tsutomu Koda, Joji Atsumi et Nobu Kawanami.
Kenjo Adachi, Masao Noda, Tsutomu Koda, Joji Atsumi a Nobu Kawanami.
Nick et Eddie.
Těší mě. - Nick a Eddie.
Si Usted no verán F Ix un trago, S hacia abajo y Sé Qu I Et.
Pokud si nic nedáš, tak si sedni a raději mlč.
Et je veux lui envoyer un cadeau.
Et je veux lui envoyer un cadeau.
Charcot et Tonio, en un minuto.
Charcot a Tonio, za minutu na scénu.
Rentrez dans la maison et restez-y.
Rentrez dans la maison et restez-y.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Un mes después, un partido de nombre similar en Marruecos, el Parti de la Justice et du Development (PJD), quedó en tercer lugar en las elecciones legislativas.
Měsíc nato stejnojmenná marocká islámská strana, Parti de la Justice et du Development (PJD), skončila ve volbách do zákonodárného sboru třetí.
Para una mayoría de ciudadanos rusos, la prosperidad económica y el entretenimiento televisivo han llegado a ser el equivalente moderno de la fórmula panem et circenses de la época romana.
Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.

et čeština

Příklady et spanělsky v příkladech

Jak přeložit et do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ave Maria gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus ventris tui lesus.
Ave Maria gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus ventris tui Iesus.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
A nyní, messames et messieurs, brzy uvidíme, co jste se naučili v hodinách soufflé.
Y ahora, mes dames et messieurs, veremos cómo han aprendido la lección del suflé.
Spím ve svém aute naproti Ranch Mark et.
Duermo en mi coche, junto al mercado.
Musel se zdr et.
Estará atascado.
Et je veux lui envoyer un cadeau.
Et je veux lui envoyer un cadeau.
Rentrez dans la maison et restez-y.
Rentrez dans la maison et restez-y.
Et donnez du pain?
Et donnez du pain?
Ten tvůj pilot. Stachel. Přes nízký původ dostal hodnost et cetera, et cetera.
Este piloto que tienen, Stachel- origen humilde, empezó como soldado raso, etcétera.
Ten tvůj pilot. Stachel. Přes nízký původ dostal hodnost et cetera, et cetera.
Este piloto que tienen, Stachel- origen humilde, empezó como soldado raso, etcétera.
Já jsem jeho první kálif, Abdullah et Taaisha.
Soy su primer califa, Abdullah et Taaisha.
Promiňte, monsieur et madame.
Perdonen, monsieur et madame.
Apage Satanas in nomine Patria et Filií et Spiritus sancti Amen.
Vete Satanás en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Měsíc nato stejnojmenná marocká islámská strana, Parti de la Justice et du Development (PJD), skončila ve volbách do zákonodárného sboru třetí.
Un mes después, un partido de nombre similar en Marruecos, el Parti de la Justice et du Development (PJD), quedó en tercer lugar en las elecciones legislativas.
Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.
Para una mayoría de ciudadanos rusos, la prosperidad económica y el entretenimiento televisivo han llegado a ser el equivalente moderno de la fórmula panem et circenses de la época romana.